Gijsbertje de Kroon

 

Transcriptie geboorteakte Gijsbertje de Kroon, pers. nr. 9

 

In het jaar achttien honderd zeven en negentig, den veertienden dag der maand April verscheen voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken stand de Gemeente Rhenen, Bart de Kroon oud drie en dertig jaren, van beroep arbeider wonende te Rhenen. Dewelke ons verklaarde dat op den dertienden dag der maand April dezes jaar, des morgens ten vijf ure, binnen deze Gemeente Wijk C numero acht en tachtig bis is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht uit Gijsbertje Hensen, zonder beroep, wonende binnen deze Gemeente, deszelfs huisvrouw aan welk kind gegeven wordt de voornaam van Gijsbertje. Zijnde deze verklaring geschied in tegenwoordigheid van Gerrit van Dijk oud zeven en veertig jaren, van beroep veldwachter wonende te Rhenen en Carel Elisa van Voorthuizen oud vijf en dertig jaren, van beroep gemeentebode wonende te Rhenen als getuigen. Hebbende wij de tegenwoordige Acte, na voorlezing, onderteekend met den comparant en de getuigen.

 

Ondertekend door : B. de Kroon, G. van Dijk en C.E. van Voorthuizen