Coenraad van Viegen

 

 

Transcriptie geboorteakte Coenraad van Viegen, pers. nr. 8

 

In het jaar achttien honderd vijf en negentig, den tienden dag der maand Januari, verscheen voor ons, ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Amerongen, provincie Utrecht, Coenraad van Viegen oud vier en twintig jaren, van beroep vrachtrijder, wonende te Amerongen. Dewelke ons verklaarde dat op den negenden dag der maand Januari dezes jaars, des avonds ten kwart voor zes ure , binnen deze gemeente in het huis wijk b nummer 19a is geboren een kind van het mannelijk geslacht uit zijne huisvrouw Cuneira van Boort, zonder beroep wonende te Amerongen, aan welk kind gegeven wordt de voornaam van Coenraad. Zijnde deze verklaring geschied in tegenwoordigheid van Kors Schimmel, oud zes en veertig jaren, van beroep koopman, wonende te Amerongen en Adrianus van Boort, oud twee en veertig jaren, van beroep arbeider, wonende te Amerongen. Hebbende wij de tegenwoordige acte, na voorlezing, onderteekend met den comparant en de getuigen.

 

Ondertekend door : C. van Viegen, K. Schimmel en A. van Boort

 

 

Ten tijde van de mobilisatie aan het begin van de 2e wereldoorlog was Coenraad predikant van de Hervormde Kerk te Achterberg bij Rhenen.  In een verhaal van de heer J.W. Brouwer, een militair die op de Grebbeberg heeft gevochten, komt Coenraad een aantal malen voor.