Alida Moesman

 

Transcriptie geboorteakte Alida Moesman, pers. nr. 71

 

Heden den negentiende Augustus agtienhonderd elf verklaare Hendrik Moesman, metzelaarknegt alhier, dat zij huisvrouw Maria Kok op den agtiende augustus agtienhonderd elf des avonds om tien uure is verlost van een dogter genaamd Alida waar van als getuigen Jan Muller, Schoenmaker alhier, oud twee en vijftig jaar en Jan Schouten, tabaksplanter, oud vier en dartig jaar hetwelk de comparanten voorgelesen zijnde getekend.

 

Ondertekend door : Hendrik Moesman, Jan Schouten en D. de Ridder