Cuneira van Viegen

 

Transcriptie geboorteakte Cuneira van Viegen, pers. nr. 69

 

In het jaar achttien honderd en twintig den vijftiende dag der maand september des namiddags zeven uur is voor ons ????? gemeente ?aad en ???????? ten deze vervangende de ???? ambtenaar van den Burgerlijken staat der gemeente Amerongen gecompareerd Stoffel van Viegen oud negen en twintig jaar ???? tabaksplanter wonende in deze gemeente, welke ons een kind van het vrouwelijk geslagt heeft voorgesteld op den veertiende der maand september achttien honderd en twintig de smorgens drie uur uit hem declarant en Catharina Roa zijn huisvrouw geboren aan het welk hij verklaarde de voornaam van Cuneira te willen geven. Gemelde verklaring en voorstelling is geschied in tegenwoordigheid van Gijsbert Burgsteede oud vijf en veertig jaar tabaksplanter en Gerrit Drost oud vijf en twintig jaar daghuurder beide wonende in deze gemeente en hebben vader en getuigen nevens ons na gedane lezing deze acte van geboorte ondertekend, uitgezonderd Stoffel van Viegen die verklaart niet te kunnen schrijven.

 

Ondertekend door : G. Burgsteede en Gerret Drost