Christoffel Hendrick (Henry) Freher

Het familiewapen van de Frehers uit Nürnberg.

 

Op 4 juni 1707 ondertrouwt de in "Nurenbergh" afkomstige koopman Christoffel Hendrick Freher, die op dat moment woonachtig is in "Nieuwen Rhijn", met de in Amsterdam geboren en woonachtige Francoise Antonia van Beeck.

 

Uit dit huwelijk komen voort:

Catharina Freher, 15 april 1708, doopregister Hoogduitsche Kerk Leiden (NH), doopgetuigen : Matthijs van Beek en Catharina la Rose

Maria Johanna Freher, 29 januari 1710, doopregister Pieterskerk Leiden (NH), doopgetuigen : Mattheus van Beek en Maria Johanna van Beek

Mattheus Freher, 25 mei 1711, doopregister Hooglandsche Kerk Leiden (NH), doopgetuigen : Mattheus van Beek en Margareta Bodisco wed. Quirijn van Thuijnhuijsen

Nicolaas Freher (zie 292), 16 mei 1714, doopregister Pieterskerk Leiden (NH), doopgetuigen : Nicolaas van Beek en Maria Johanna van Beek

 

Christoffel Hendrick Freher behoorde vermoedelijk tot de gegoede burgers van Leiden, uit het "Quohier Familiegeld" uit 1716 valt af te leiden dat hij bij de eerste tien procent van de aangeslagen (belasting) burgers is ingedeeld. Het gezin woont in dat jaar aan de "Noord-Reynevest".

Zijn kinderen, zeker de jongere, komen er niet slecht vanaf. Op 14 februari 1715 koopt Christoffel Hendrick namelijk voor 250 gulden een "Speeltuin in de Blauwe Laan buiten de Koepoort" van de erven Dorothea Floris, weduwe, Pieter de Clerq. Op 18 februari 1719 wordt de speeltuin voor 300 gulden verkocht aan Willem Banheyzingen.

 

Christoffel Hendrik werd op 11 november 1676 geboren in Hamburg. Toen zijn vader stierf is hij op 9 jarige leeftijd bij zijn halfbroer Carl Joachim gaan wonen in Nürnberg. Na de dood van Carl Joachim gaat de nog jonge Christoffel Hendrik bij zijn neef Jacob Blommart, een bekende koopman uit Nürnberg, wonen. Christoffel Hendrik is opgeleid in onder ander Lyon.