Johanna Lavoor


 

Johanna is vooardat zij trouwde met Jan van Empelen gehuwd geweest met Hendrik van Kesteren.