Gerrit Jans Bakker

 

Gerrit Jans Bakker was timmerman.

 

Enkele feiten

Gerrit Jansz. Backer, wonende te Assum onder Uitgeest verkoopt in 1777 aan de kinderen van wijlen zijn zuster Jannetje voor een bedrag f. 500,-- een stuk land onder Assendelft genaamd Tamesven.

Hij werd gekozen tot schepen van Uitgeest voor 1788 / 1789.

Waarschijnlijk was hij al in 1782 schepen. In dat jaar beslisten de schepenen van Uitgeest dat hij de funktie van zijn overleden schoonvader Jan Zoet mocht overnemen. In het desbetreffende stuk staat vermeld dat de "achtbare vriend Gerrit Bakker" afwezig was bij de vergadering van het gemeentebestuur. De funktie hield het toezicht houden over het houten voetpad over de Kleijs in.

 

Kinderen

1    Jan Gerritse, geb. te Assum en ged. op 14 april 1771 te Uitgeest aldaar overl. op 2 mei 1848

2    Jannetje, geb. te Assendelft omstreeks 1773 en overl. op 18 september 1809 te Krommenie

3    Klaas, geb. 26 augustus 1775 en ged. 27 augustus 1775 te Uitgeest en aldaar overl. op 29 april 1784