Huijbert Jansen Tol


 

Kinderen


Aert Huijbertsen

geboren omstreeks 1635, trouwt met Fijghje (Sijgje) Loewen.

Jan Huiberts

geboren omstreeks 1640 trouwt op 3 december 1665 te Amerongen met Teuntje Vos.

Geertje Huijberts

geboren omstreeks 1640, trouwt met Peter Maesz.

Anneken

gedoopt op 5 februari 1643 te Amerongen.

Neeltgen Huijberts

gedoopt op 7 september 1645 te Amerongen, trouwt met Cornelis Bosch.

Woutertje

gedoopt op 13 februari 1648 te Amerongen.

Annichje Huijberts

gedoopt op 13 november 1651 te Amerongen, trouwt met Johannes Janse Quint.

 

Op 2 augustus 1657 wordt te Amerongen, uit Trijntje Philips, Jan Tol geboren. Als aantekening in het doopregister staat "hebbende een kint bij Huybert Tol aen den agterwech heeft, nae belijdenis van leedwesen en beloften van sich voor sulck een onkuyschen daet te wachten, haer kint laten doopen".

 

Huijbert trouwt(2) op 24 april 1660 te Amerongen met Weijntjen Peelen.