Pieter van Boort

 

Transcriptie geboorteakte Pieter van Boort, pers. nr. 34

 

In het jaar achttien honderd acht en veertig den achtsten dag der maand December is voor ons Burgemeester en ambtenaar van den burgerlijke staat der gemeente Amerongen verschenen Aart van Boort oud twee en veertig jaren, dagloner wonende in deze gemeente welke heeft verklaard dat op den zevenden dezer maand des avonds ten acht uren ten zijnen woonhuize uit hem en zijn huisvrouw Cuneira van Viegen, zonder beroep in deze gemeente woonachtig, is geboren een kind van het mannelijk geslacht gevende aan hetzelve den voornaam Pieter. Gedaan in tegenwoordigheid van Hendricus van Lunteren oud drie en vijftig jaren, winkelier en Antonie Wisman oud vijf en dertig jaren schoenmaker beide in deze gemeente woonachtig. Na voorlezing hebben de aangever en getuigen nevens ons deze acte onderteekend.

 

Ondertekend door : A. van Boort, H. van Lunteren en A. Wisman