Van Viegen

Kwartierstaat plus historische achtergrondinformatie.ContactinformatieLinks naar relevante sites.

 

 Genealogie > kwartierstaat > persoonsgegevens

 


Nicolas la Rose


 

Mannheim


In Mannheim ontstaat in de zestiende en zeventiende eeuw een omvangrijke en zeer invloedrijke kolonie van gevluchte Franse en Waalse Hugenoten, Nicolas was één van hen. Hij was stadsbouwmeester, arts en had daarnaast ook nog een winkel. Tot 1683 is hij zelfs burgemeester geweest, maar vanwege de levering van; lampen, spijkers en verf (uit zijn eigen winkel) aan de gemeente is hij uit deze functie ontheven.

 

Pestepidemie


Volgens een raadsprotokol van 26 februari 1666 had Nicolas geadviseerd stro, waarop soldaten in het voorgaande jaar aan een besmettelijke ziekte waren overleden en waarvan de burgers van Mannheim voor eigen gebruik regelmatig iets wegnamen, te verbranden om een epidemie te vermijden. Helaas luisterde men niet. Nicolas nam de verzorging van pestlijders op zich tot hij zelf ook deze ziekte kreeg waarvan hij na een lang ziekbed toch genas.

 

Kinderen


André

geboren op 4 september 1658 waarschijnlijk te Mannheim.

 

Cathérine

geboren op 21 september 1659 te Mannheim.

 

Samson

geboren in 1660 waarschijnlijk te Mannheim.

 

Nicolas

geboren op 21 april 1661 waarschijnlijk te Mannheim.

 

Nicolas

geboren op 4 februari 1663 waarschijnlijk te Mannheim.

 

André

geboren op 21 maart 1668 waarschijnlijk te Mannheim.