Claas Jansz. Bakker

 

Enkele feiten

Claas Jansz. Backer koopt in 1724 een huis met erf in de Woudbuurt voor een bedrag van f. 210,--.  Zijn buren zijn: aan de noordoostzijde Maarten Poel, aan de zuidwestzijde de erven Neel Poel.

In een verklaring uit 1730 van een aantal bakkers te Assendelft komen o.a. Klaas Janz. Bakker en Jan Klaasz. Bakker voor.

Jan Klaasz. Kleijne draagt in 1753 aan Claas Jans Backer de helft in een huis bezuiden de kerk te Assendelft op.  De koopsom bedraagt f. 175,--.

 

Kinderen

1    Grietje Claesdr.

2    Jan Claasz., overl. 26 juni 1741 te Assendelft

3    Trijntje Claasdr., overl. op 10 juni 1750 te Assendelft

4    Neeltje Claasdr., overl. op 18 februari 1790 te Assendelft

5    Maarten Claasz., overl. 10 maart 1798 te Assendelft