Matheus van Beek


 

Transcriptie kerkelijke ondertrouw

 

Donderdag 11 december 1681

Compareerden voor de Heeren Hasselaar en Trip commiss. Matheus van Beek van Amsterdam Koopman weduwnaar Anna Margreta van Wachtendonk op de Heeregragt en Catharina la Rose van Manhijm oud 22 jaren woont als voorgaand, toont acte van ouders consent. Versoekende hare drie Sondaagse uytroepinge omm naar de selve de voorsz. trouwe te solemniseren en in alles te voltrekken, soo verre daar anders geene wettige verhinderinge voor en valle. En naar dien sy by waarheyd verklaarden datse vrye Persoonen waren en malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een christelijk Huwelijk mochte verhindert worden, zijn hun hare geboden verwilliget.

 

De bovenstaande acte is ondertekend door Matheus van Beek en Catharina la Rose.

 

 

Matheus is op 17 februari 1694 begraven in de Westerkerk te Amsterdam in graf nummer 2 198.